Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2017 07:57

Tặng Hội Văn nghệ Nam Hà

Quê anh đây - đất Nam Hà
Em thương mến thật hay là chóng quên?
Ao thu nhớ cụ Tam Nguyên
Quanh co ngõ trúc nắng xuyên cánh bèo
Người chưa hết khổ, hết nghèo
Câu thơ xưa vẫn gieo neo giữa đời
Tú Xương khóc, Tú Xương cười
Mai sau còn thấu lòng người Vị Xuyên?
Nhang thơm thắp nữa đi, em?
Người xưa đặt móng, tôn nền thơ nay
Đường chiều tỉnh tỉnh say say
Ai như như Nguyễn Bính đợi ngoài ven đê
Ai như "Em đi tỉnh về..."
Nụ cười duyên để "Chân quê" nảy vần
Đi, em! sao bước tần ngần
Động Thi Sơn đợi thi nhân sang đò


Nguồn: Trường Giang, Trên đường xa (thơ), NXB Văn hoá, 1995