Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2018 03:31

戲答元珍

春風疑不到天涯,
二月山城未見花。
殘雪壓枝猶有桔,
凍霜驚筍欲抽芽。
夜聞歸雁生鄉思,
病入新年感物華。
曾是洛陽花下客,
野芳雖晚不須嗟。

 

Hý đáp Nguyên Trân

Xuân phong nghi bất đáo thiên nha (nhai),
Nhị nguyệt sơn thành vị kiến hoa.
Tàn tuyết áp chi do hữu cát,
Đống sương kinh duẩn dục trừu nha.
Dạ văn quy nhạn sinh hương tứ,
Bệnh nhập tân niên cảm vật hoa.
Tằng thị Lạc Dương hoa hạ khách,
Dã phương tuy vãn bất tu ta.

 

Dịch nghĩa

Ngờ gió xuân không đến nơi chân trời
Thành núi tháng hai rồi mà chưa thấy hoa
Tuyết tàn đề cành vẫn còn quả cát bám
Măng lạnh sợ sương muốn trồi mầm
Đêm nghe tiếng nhạn về sinh nỗi nhớ quê
Bệnh sang năm mới thấy mọi vật như bừng lên
Từng là Lạc Dương hoa hạ khách
Hoa đồng nội tuy muộn cũng chẳng than vãn


Bài này tuyển từ Âu Dương Văn Trung toàn tập quyển 11 (Cư sĩ tập), bản Tứ bộ yếu bị. Tác giả làm bài thơ này khi bị biếm làm tri huyện Di Lăng (nay là Tuyên Xương, Hồ Bắc). Nguyên Trân là tự của của Đinh Bảo Thần, bấy giờ làm quân sự phán quan Thiểm Châu. Đề thơ bài này dùng chữ “hí” tỏ ra cái mà tác giả viết ra chỉ là văn tự du hí, nhưng lại là dùng để che đậy sự mất mát trên chính trường.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Gió xuân ngờ chẳng tới trời xa
Thành núi tháng hai chửa thấy hoa
Cành đọng tuyết tàn còn quất bám
Măng kinh sương lạnh nhú mầm ra
Nhạn về đêm nhớ quê thêm đậm
Năm mới bệnh nhìn vật khác xưa
Là “Lạc Dương hoa hạ khách” mãi
Hương đồng tuy muộn chớ kêu ca

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Gió xuân chừng lánh cõi xa xăm
Đây tháng hai rồi hoa vắng tăm!
Quất trữu tuyết tàn còn có quả
Măng kinh sấm động muốn trồi mầm
Quê xa tiếng nhạn đêm thao thức
Cảnh đẹp đầu năm bệnh dãi dầm
Là khách bên hoa thành Lạc nọ
Hoa đồng dù muộn chớ than thầm.


Nguồn: Thơ Tống, NXB Văn học, 1991
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió xuân không đến chân trời
Tháng hai thành núi chưa hồi nở hoa
Tuyết tan cành quất trái sa
Măng kinh tiếng sấm nhảy ra đầy mầm
Tình quê nhạn gọi não nùng
Đầu năm bệnh tật cảnh bừng đẹp lên
Dưới hoa từng khách Lạc Dương
Hoa đồng tuy muộn chớ buồn làm chi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời