Xanh xanh hàng liễu phất phơ
Thơm thơm sen mới hương vừa thoảng qua
Sớm đem xuân trải mặt hồ
Để xanh sáng nước liền bờ núi xanh


Nguồn: Lăng của Hoàng đế Minh Mạng, Mai Khắc Ứng, Hội Sử học Việt Nam và Hội Sử học Thừa Thiên Huế, 1993