Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn mạnh tuân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Ô Giang đình (Vương An Thạch): Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

trăm trận mệt mỏi rã rời
trung nguyên bại lớn vãn hồi được đâu
giang đông con cháu ngày sau
biết bao danh sỹ sẽ trở lại thôi

Ảnh đại diện

Cai Hạ ca (Hạng Tịch): Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

Sức mạnh nhổ núi khí ngút trời
Ngựa chùn bước bởi thời không may
Ngựa sao chùn gối thế này
Nàng Ngu biết tính sao đây hỡi nàng

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]