Dưới đây là các bài dịch của Minh Chi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Minh Chien Do

Qua kêu, trắng lặn, sương mờ
Cây im, đèn hắt lơ mơ  giấc hồ
Hàn san ngoai trấn Cô Tô
Nửa đêm chuông vẳng ngẩn ngơ khách thuyền

Ảnh đại diện

Thạch mã (Đại Xả thiền sư): Bản dịch của Minh Chi

Ngựa đá nhe răng cuồng
Ngày thang kêu ăn mạ
Trên đường người cùng qua
Cưỡi ngựa người không đi


(Thiền uyển tập anh)
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]