Dưới đây là các bài dịch của Lương An. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đạo phùng cố nhân (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Hướng ngựa về đông, gặp cố nhân
Mới cười nước mắt đã đầm khăn
Như nay khắp nước đều binh lửa
Gắng sống làng quê cảnh khổ bần

Ảnh đại diện

Hải thượng (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Nhìn xem đường biển khác xa
Lòng càng gấp bội năm qua nỗi phiền
Luỹ quanh co miếu bà Thiên
Lô nhô buồm tụ đều thuyền Tây Nhung
Thuốc tiên, Từ Phúc mơ mòng
Lỗ Liên, xót một phẩm phong hơn đời
Trên bờ bãi cát trắng phơi
Lặng im, chống gậy, lệ rơi ròng ròng

Ảnh đại diện

Trường An đạo (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Đường kinh đô
Bụi mịt mù
Ngựa gấm xe hương qua chẳng ngớt
Khôn ngăn cỏ mọc kín bên bờ
Trượng phu thất chí về đâu nhỉ
Lặng lẽ già đi giữa bụi mờ

Ảnh đại diện

Viễn tứ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Nghĩ nhớ xa xôi bởi tự đâu
Mà nằm thao thức suốt canh thâu
Lao xao trận gió rung cây lá
Thánh thót làn mưa giọt mái lầu
Gươm sắc vẻ trơn han tựa cũ
Thơ hay ý chớ lộ ra câu
Trước nay kẻ sĩ không may mắn
Luyến tiếc xưa thêm óc rối mù


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Bất mị tuyệt cú (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Canh tư, trà nhạt, sợi hương chìm
Thấy việc, già suy, dạ khó yên
Hạt sáng hoa đèn soi chẳng ngủ
Nằm nghe tiếng mọt nghiến trong đêm

Ảnh đại diện

Dạ văn trạo ca (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Nhịp nhàng khúc hát nhà chài
Dư âm nghe vọng xa khơi chẳng cùng
Đã đầy ý nghĩa mênh mông
Lại ngân trong ánh trăng lồng mênh mang

Ảnh đại diện

Nam khê (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Suối ngang qua núi điệp trùng
Mười hai năm trước ngựa dừng nghỉ đây
Việc người đổi, nước dường hay
Tiếng trôi nghe khác những ngày đã qua


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An dịch, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Hán cung từ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Nhiều cánh hoa gầy xuân hẻm cấm
Nơi nào xe ngự bụi thơm hơi
Má hồng chớ hận ân trên muộn
Vua quý, vua chê cũng một người


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương, Lương An, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Giang thôn kỳ 2 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Trăng ngời như nước, nước như hơi
Hóng mát trên be cứ thức hoài
Nghe vọng tiếng hò ngoài lớp khói
Mù vây thuyền dưới núi Cầu Hai


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương, Lương An, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Giang thôn kỳ 1 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Quê mùa xóm phá không ty trúc
Gió nước tai nghe lắng sạch dần
Nhà xóm bắn bông nào biết rõ
Chiều hôm chợt lạ tiếng đàn ngân


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An, NXB Thuận Hoá, 1994

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối