Dưới đây là các bài dịch của Lương An. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Long Thành trúc chi từ kỳ 1 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Ngoài thành cỏ tựa khói giăng
Trên đài cao một vành trăng giữa trời
Xuân về cỏ ngát hoa tươi
Mảnh trăng vẫn sáng tự thời nào đây?


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Lão khứ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Tuổi lão ghét xuân tới
Nghĩ lo rầy cuối năm
Giang sơn trăm trận đánh
Nhật nguyệt hai vầng lăn
Rượu há tiêu sầu uống
Sách khi thất ý cầm
Thèm như mày, âu biển
Mây nước tự do thân

Ảnh đại diện

Thu vọng (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Chiều tối lên cao ngắm
Cuối thu gió mạnh gào
Xưa nay bao nỗi hận
Chẳng biết nói ra sao
Núi trải màu tạnh biếc
Chim côi ngang qua đầu
Nhớ mong dài khó dứt
Nhìn cúc dạ u sầu

Ảnh đại diện

Ức Linh Sơn tự (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Hai chục năm, chùa chẳng dịp lên
Bóng rừng, vẻ suối hẳn y nguyên
May ra còn biếc vòm đa cũ
Nhớ mỗi mùa xuân đến đậu thuyền

Ảnh đại diện

Bạch Đằng giang (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Sông dài hiểm yếu tận bây giờ
Trăm khúc về khơi nước cuộn xô
Tham bạo muôn thuyền chìm đáy thẳm
Đế vương ba bận lập công to
Men bờ, núi biếc trời mây vút
Trên mặt mòi xanh ác thỏ mờ
Từ buổi ải sông ngừng cuộc chiến
Giữa dòng sao Điểu sáng như xưa


Ảnh đại diện

Nam Định hải dật (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Vì đâu nước biển tràn lên
Để dân ven phải chết chìm trên khô
Muôn nhà sóng bạc cuốn xô
Lửa ma tan giữa mịt mù khí âm
Phía tây đã mất tình gần
Trông chờ phương bắc bao ngần hoá không
Từ nay tính việc non sông
Nghĩ lo nát óc cháy lòng hơn xưa

Ảnh đại diện

Điếu Trương Độn Tẩu (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Mặt đá thơ còn dấu
Người đi mù mịt tăm
Thấy ngấn giày rêu phủ
Nhận rõ lối hành ngâm

Ảnh đại diện

Đạo phùng cố nhân (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Hướng ngựa về đông, gặp cố nhân
Mới cười nước mắt đã đầm khăn
Như nay khắp nước đều binh lửa
Gắng sống làng quê cảnh khổ bần

Ảnh đại diện

Hải thượng (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Nhìn xem đường biển khác xa
Lòng càng gấp bội năm qua nỗi phiền
Luỹ quanh co miếu bà Thiên
Lô nhô buồm tụ đều thuyền Tây Nhung
Thuốc tiên, Từ Phúc mơ mòng
Lỗ Liên, xót một phẩm phong hơn đời
Trên bờ bãi cát trắng phơi
Lặng im, chống gậy, lệ rơi ròng ròng

Ảnh đại diện

Trường An đạo (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Đường kinh đô
Bụi mịt mù
Ngựa gấm xe hương qua chẳng ngớt
Khôn ngăn cỏ mọc kín bên bờ
Trượng phu thất chí về đâu nhỉ
Lặng lẽ già đi giữa bụi mờ

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối