Nụ hôn anh gửi nàng đây
Đặt lên vầng trán chia tay bây giờ
Anh đây cũng chẳng bất ngờ
Rằng em đã biết giấc mơ anh rồi
Và anh cũng chỉ mơ thôi
Dù cho hy vọng nhỏ nhoi hao gầy
Ngóng trông những tối, cùng ngày
Tầm tay anh với, hoặc này hư vô
Mộng kia dẫu chỉ là mơ
Nơi này anh đứng xô bờ sóng than
Trong tay một nắm cát vàng
Làm sao anh giữ bẽ bàng cát trôi
Khóc than anh khóc giữa trời
Chúa ơi! Có phải tại nơi con này
Đã không nắm mộng vào tay
Siết cho thật chặt mộng bay mất rồi
Chúa ơi! Nào dám trách người
Ban cơn sóng dữ làm rơi cát vàng
Ví kia ảo thực rõ ràng
Mộng tìm trong mộng bẽ bàng mộng trôi!