Dưới đây là các bài dịch của Ân nghĩa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sự trìu mến (Evghenhi Evtushenko): Bản dịch của Ân nghĩa

Sao có thể
         để chuyện này kéo dài mãi?
Có cái gì
         như thể cái bất công…
Hỏi khi nào
               và ở đâu nay thành mốt:
“Người sống bị lãng quên,
          người chết được quan tâm”
Con người ta khom lưng xuống,
                 tu rượu say.
Người nối người
                cứ chia tay đi mãi
và dành cho lịch sử, người sống
               đọc điếu văn rõ ân tình
về người chết
           chỉ ở nhà thiêu xác…
Cái gì bắt
          Maiakôpxki phải tự sát?
hỏi vì sao
        ông cầm súng tự bắn mình?
Khi ông còn
              tiếng nói và hình hài
lúc còn sống
             đáng ra mời ông hưởng
      dù một chút ân tình, ân nghĩa.
Nhưng người sống
               chỉ gây lắm phiền hà
chỉ khi chết
               mới thưởng lời ân nghĩa.
Tùng Cương dịch

Ảnh đại diện

Mũi tên và bài ca (Henry Wadsworth Longfellow): Bản dịch của Xuân Nghĩa

Tôi bắn lên trời một mũi tên
Tên rơi xuống đất biết đâu tìm
Đường tên vun vút lao trong gió
Mắt dẫu tinh nhanh khó kịp nhìn

Tôi gửi lên trời một khúc ca
Lời bay theo gió vút đi xa
Ánh mắt kia dù nhanh đến mấy
Làm sao dõi kịp sóng âm ba.

Lâu mãi sao trên một cây sồi
Mũi tên nguyên ven thấy đây rồi
Còn bài ca cũ ngày xưa ấy
Nằm trọn trong tâm khảm một người.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]