Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quế Hằng

Thái Thanh Tâm đã viết:
Giao thời....

Không bật quạt thì nóng
Bật lên lại lạnh người
Tại thời tiết ấm ớ
Hay tại mình dở hơi ?

Bao giờ về nơi không giời không đất
Quanh năm mỗi việc cười tươi.

Ha Nôi 12/9/2012 - TTT[/quote]
 
Tại ấm đầu

QH

 
Ấm đầu lại đổ tại trời
Gối bông không, thích ngồi tủ cao
Thời tiết nó có làm sao
Tại mình đâu giống ngày nào ? Thanh niên  
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Biết tìm nơi mô ?

Ngày xưa cụ Bính yêu...quê
Cô nào đi tỉnh, khi về...lại lo
Bây giờ quê hóa Thành đô
Hương đồng gió nội biết mô mà tìm ?

Ha Nôi 13/10/2012 - TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Cả đời cụ Bính ở quê
Hôm rồi lên tỉnh đêm về nằm lo
Chân dài bán đổi tiền đô
Đại gia kè cặp đi mô... theo cùng

Quốc Quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Xưa – nay 1

“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh trường thức đủ cả năm”
Ngày nay con để chồng chăm
Năm canh chưa đã, mẹ nằm quá trưa.

  HN 14/10/2012 – Thái Thanh Tâm
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tin tưởng TIỆT đối

Trung ương 6 kết thúc
Lại rực rỡ thành công
Trung ương luôn sáng suốt
Có bao giờ lại không ?

Trung ương nhận khuyết điểm
Tự phê bình hẳn hoi
Cụ Tổng mắt rơm rớm
Lại có lúc nghẹn lời

Ôi nước Việt yêu dấu
Từ nay chỉ đi lên
Bao tệ nạn hết tiệt
Dân chỉ còn sướng...rên !!!

16.10.2012 - TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim

Ghé nhà cụ TTT...:D

http://1.bp.blogspot.com/-U4bXI-g4H3E/T657EiZyNTI/AAAAAAAACA4/CUM6la0YZRs/s320/tham_nhung_cung_co_su_menh.jpg
 

HÒA CẢ LÀNG...  

Quan họp, Quan bàn, Quan phê Quan.
Dân đơị, Dân mong, Dân luận bàn.
Quan đúng, Quan sai, Quan tự quản...
Dân oán, Dân buồn, Dân kêu than...
(Đại hôị thành công...hòa cả làng...)=D>


16.10.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

XƯA - NAY 2

“Chàng buông vạt áo em ra
Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa"

Ngày nay giao việc bán, mua
Chợ trưa chợ sớm rau dưa mặc chàng.

HN 14/10/2012 - TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Ngọc Ly Kim đã viết:
Ghé nhà cụ TTT...:D

http://1.bp.blogspot.com/-U4bXI-g4H3E/T657EiZyNTI/AAAAAAAACA4/CUM6la0YZRs/s320/tham_nhung_cung_co_su_menh.jpg
 

HÒA CẢ LÀNG...  

Quan họp, Quan bàn, Quan phê Quan.
Dân đơị, Dân mong, Dân luận bàn.
Quan đúng, Quan sai, Quan tự quản...
Dân oán, Dân buồn, Dân kêu than...
(Đại hôị thành công...hòa cả làng...)=D>


16.10.2012

    Sao lại hòa…


    Dân oán, Dân buồn, Dân kêu than...
    Sao người lại tỏ vẻ bàng quan
    Việc quan tạm lắng ngưng tranh cãi
    Việc dân âm ỉ vẫn còn bàn
     
    Sao bảo thành công… hòa cả làng ?

    KT 17.10.12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Ngọc Ly Kim đã viết:
Ghé nhà cụ TTT...:D

http://1.bp.blogspot.com/-U4bXI-g4H3E/T657EiZyNTI/AAAAAAAACA4/CUM6la0YZRs/s320/tham_nhung_cung_co_su_menh.jpg
 

HÒA CẢ LÀNG...  

Quan họp, Quan bàn, Quan phê Quan.
Dân đơị, Dân mong, Dân luận bàn.
Quan đúng, Quan sai, Quan tự quản...
Dân oán, Dân buồn, Dân kêu than...
(Đại hôị thành công...hòa cả làng...)=D>


16.10.2012
Hổng phải đâu

Đảng đã thắng to, thắng rất to
Nhiều quan thêm lộc kể sau trò...
Kẻ thù nội ngoại thua tan tác
Chỉ có dân lành gánh nỗi lo...

17.10.2012 - TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim

Ngọc Ly Kim đã viết:
Ghé nhà cụ TTT...:D

http://1.bp.blogspot.com/-U4bXI-g4H3E/T657EiZyNTI/AAAAAAAACA4/CUM6la0YZRs/s320/tham_nhung_cung_co_su_menh.jpg
 

HÒA CẢ LÀNG...  

Quan họp, Quan bàn, Quan phê Quan.
Dân đơị, Dân mong, Dân luận bàn.
Quan đúng, Quan sai, Quan tự quản...
Dân oán, Dân buồn, Dân kêu than...
(Đại hôị thành công...hòa cả làng...)=D>


16.10.2012

Hổng phải đâu  

Đảng đã thắng to, thắng rất to
Nhiều quan thêm lộc kể sau trò...
Kẻ thù nội ngoại thua tan tác
Chỉ có dân lành gánh nỗi lo...


17.10.2012 - TTT


http://vanganh.info/wp-content/uploads/2011/11/tham-nhung-250x188.jpg
 

Can cớ gì mình...  

Đại hội phen này đã thắng to.
Chú, Bác, Anh, Em...lại bày trò.
Của "Chùa" ta cứ cho vào lọ...
Can cớ gì mình mà phải lo...
:-?

17.10.2012
NLK
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] ... ›Trang sau »Trang cuối