Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

Nguyên bản

GOD - Harold Pinter

God looked into his secret heart
to find a word
To bless the living throng below.
But look and look as he might do
And begging ghosts to live again
But hearing no song in that room
He found with harshly burning pain
He had no blessing to bestow.

Dịch nghĩa của Danna

Thượng đế

Thượng đế đã nhìn vào trái tim bí mật của mình
để tìm ra một lời.
Để ban phước lành cho đám sinh linh bên dưới.
Ngài cố hết sức nhìn
Và cầu xin các hồn ma sống lại
Nhưng không nghe ra bài hát nào nơi phòng đó
Ngài đau nhói thấy ra rằng
Mình chẳng có ân phúc nào để mà ban bố.
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

Chúa

Trong trái tim bí mật của Chúa
Ngài muốn tìm một câu ban phúc
Cho những con người khốn khổ, lầm than
Đang kêu gào ở chốn trần gian
Ngài dõi mắt nhìn và mong các linh hồn sống lại
Trong bóng tối sâu xa tiếng ngài không vọng tới
Ngài tuyệt vọng, đau đớn thét lên rằng
Ngay cả ta chẳng có quyền chi để mà ban phúc.
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Người nhìn vào trái tim huyền nhiệm
Tìm một từ ban phước nhân gian
Nhưng tìm mãi tìm hoài Người vẫn cố
Rồi nài nỉ hồn ma tái sinh

Nhưng trong phòng Người không còn nghe tiếng hát
Chỉ tìm thấy với niềm đau bỏng cháy
Phép màu nào Người đã chẳng hề ban

Nguyên Cẩn dịch
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]