TRUNG THU

Trăng rằm toả sáng ngập trần gian
Chiêng trống cùng Lân giục nhịp nhàng
“Địa Thổ“ (1) tung tăng xoè cánh quạt
“Thiên Tề“ (2) nhảy múa vút kim cang
Ông sao lấp lánh hoà âm nhạc
Cá chép lung linh quyện tiếng đàn
Tháng tám em thơ mừng lễ hội
Trung thu náo nức rộn đường làng...

1- Ông Địa. 2- Tề Thiên.