Trang trong tổng số 124 trang (1232 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Natasha

Xưa kia Thi Viện có Lê La
Trùng tên nhưng giới tính là Bà
Nay lại có thêm Lê La nữa
MA?
"Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu".
Mời anh uống cạn chén này
Nỗi sầu vạn cổ thả bay cuối trời.
(Thơ Đường)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lê la

Mình thực là người, chẳng phải ma.
Tên hiệu giống nhau, chuyện chẳng qua
Bốn biển anh em, mong vui vẻ
Nha!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hồng Kiệt

Nơi này lắm quỷ lại nhiều ma
Nhảy múa tiệc tùng với hát ca
Thôi thế cùng nhau làm bạn nhé
Nha!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Natasha

Hỏi chỉ để thăm thế thôi mà
Lê la bạn cũ chẳng phải ma
Cùng nhau nâng chén cùng cạn nhé
KHÀ...
"Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu".
Mời anh uống cạn chén này
Nỗi sầu vạn cổ thả bay cuối trời.
(Thơ Đường)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Kiệt.

Cạn chén nữa thôi, cạn tái tê
Nhớ về ai đó nhớ nhiều ghê
Bỗng dưng tâm trí miên man mãi
Phê !
THANH cao mà ngỡ đời trường THỌ
HOÁ kiếp bỗng hay...phí tuổi XUÂN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Natasha

Cạn chén để quên muội mới mê
Say mềm cho quên nỗi tái tê
Cạn đáy mà huynh miên man mãi
CHÊ!
"Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu".
Mời anh uống cạn chén này
Nỗi sầu vạn cổ thả bay cuối trời.
(Thơ Đường)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Kiệt.

Thì cũng gọi là biết uống thôi
Uống xong say sỉn thấy khoai khoai
Học đòi "Tiên Tửu" theo tiền bối
Oai !
THANH cao mà ngỡ đời trường THỌ
HOÁ kiếp bỗng hay...phí tuổi XUÂN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Natasha

Cúc Phương quê muội có rượu Mường
Uống nhiều say tít về quên đường
Lạc lối về Thanh anh chẳng nhận
Thương!
"Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu".
Mời anh uống cạn chén này
Nỗi sầu vạn cổ thả bay cuối trời.
(Thơ Đường)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Kiệt.

Một đời rao bán nỗi cô liêu
Ế ẩm đói meo chẳng bạc tiêu
Nay thiếu nữ Mường mời uống rượu
Yêu !
THANH cao mà ngỡ đời trường THỌ
HOÁ kiếp bỗng hay...phí tuổi XUÂN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Natasha

Núi rừng quạnh vắng những chiều mưa
Riêng chỉ nỗi buồn theo gió đưa
Bao kẻ dừng chân rồi...xa mãi
CHỪA!
"Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu".
Mời anh uống cạn chén này
Nỗi sầu vạn cổ thả bay cuối trời.
(Thơ Đường)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 124 trang (1232 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối