Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phuong nam 1941

phuong nam 1941 đã viết:
http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/nbu.jpg
PN xin cảm ơn các bạn: X Bình, T Khỉ,LK Huyền đã qua chơi và có thơ tặng.Đặc biệt XB là tay bút T Nghịch đọc kính nể nhé.
Xin mời các bạn xem tiếp:

   Nhớ giọng oanh vàng
Đêm thanh gió mát ánh trăng vàng
Văng vẳng đâu đây tiếng vọng vang
Khúc gảy tay ngà vang tích tịch
Cung ngâm lời ngọc vọng tình tang.
Nhớ thương em hát mời người ở
Say đắm nàng ngâm đón bạn sang
Khúc nhạc đồng quê khơi nỗi nhớ
Người đi lưu luyến  giọng oanh vàng.

17.7
PN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

Bấm lầm-xin lỗi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Phuong-1.jpg
PhơngNam xin cảm ơn các bạn đã qua chơi và giao lưu thơ . Nay mời các bạn xem tiếp:


  Tiếng lòng đồng vọng
Quê hương mái ấm đọng trong tôi
Cất bước ra đi mộng bóng người
Vắng cánh diều xưa lòng quyến luyến
Xa con đò nhỏ dạ thân thương.
Nhớ khi trao bút bên hàng phượng
Ngẫm lúc chia tay phía cổng trường
Kĩu kịt gánh vàng mùa lúa chín
Tiếng lòng đồng vọng tuổi thơ vương.

22.7
PNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

binh xuan

Dạ vấn vương
(Thuận nghịch độc)

Thương nhớ bạn tình ý vấn vương
Bước chân nhẹ gót dạo thôn hương
Người lưu luyến ngóng trông yêu quý
Bạn nhớ nhung chờ đợi mến thương
Mơ mộng hát ca khi sớm nắng
Ái ân ngâm vịnh lúc chiều sương
Đường xa hết thảy quên mưa gió
Hương sắc đắm say dạ vấn vương .
20.7


Cảnh tình vương
Thuận nghịch độc
(Họa thơ Phương Nam)

Đọc thuận
I  
Thương yêu mộng đẹp cảnh tình vương     
Nhạc họa đàn reo gió thoảng hương   
Gương sáng nét thanh lòng quý mến
Bút hồng thơ thắm dạ hoài thương…

Trường xa bạn nhớ tình lưu dấu
Khách đợi đò chờ bóng đẫm sương
Đường bước ấm mơ vần thuận nghịch
Hương nồng nụ thắm ý lời vương

Đọc nghịch
II
Vương lời ý thắm nụ nồng hương
Nghịch thuận vần mơ ấm bước đường  
Sương đẫm bóng chờ đò đợi khách
Dấu lưu tình nhớ bạn xa trường…

Thương hoài dạ thắm thơ hồng bút
Mến quý lòng thanh nét sáng gương
Hương thoảng gió reo đàn họa nhạc
Vương tình cảnh đẹp mộng yêu thương

Cách đọc 3
Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
Đọc thuận

Mộng đẹp cảnh tình vương
Đàn reo gió thoảng hương
Nét thanh lòng quý mến
Thơ thắm dạ hoài thương
Bạn nhớ tình lưu dấu
Đò chờ bóng đẫm sương
Ấm mơ vần thuận nghịch
Nụ thắm ý lời vương

Cách đọc 4
Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
Đọc nghịch

Ý thắm nụ nồng hương
Vần mơ ấm bước đường
Bóng chờ đò đợi khách
Tình nhớ bạn xa trường
Dạ thắm thơ hồng bút
Lòng thanh nét sáng gương
Gió reo đàn họa nhạc
Cảnh đẹp mộng yêu thương

Cách đọc 5
Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
Đọc thuận

Thương yêu mộng đẹp
Nhạc họa đàn reo
Gương sáng nét thanh
Bút hồng thơ thắm
Trường xa bạn nhớ
Khách đợi đò chờ
Đường bước ấm mơ
Hương nồng nụ thắm

Cách đọc 6
Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
Đọc nghịch

Vương lời ý thắm
Nghịch thuận vần mơ
Sương đẫm bóng chờ
Dấu lưu tình nhớ
Thương hoài dạ thắm
Mến quý lòng thanh
Hương thoảng gió reo
Vương tình cảnh đẹp

Cách đọc 7
Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu
Đọc thuận

Cảnh tình vương  
Gió thoảng hương
Lòng quý mến
Dạ hoài thương
Tình lưu dấu
Bóng đẫm sương
Vần thuận nghịch
Ý lời vương

Cách đọc 8
Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
Đọc nghịch

Nụ nồng hương
Ấm bước đường
Đò đợi khách
Bạn xa trường
Thơ hồng bút
Nét sáng gương
Đàn họa nhạc
Mộng yêu thương

Cách đọc 9
Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
Đảo từ 5.thành 4
Đọc thuận

Cảnh đẹp tình vương  
Gió reo thoảng hương
Lòng thanh quý mến
Dạ thắm hoài thương
Tình nhớ lưu dấu
Bóng chờ đẫm sương
Vần mơ thuận nghịch
Ý thắm lời vương

Đọc Cách đọc 10
Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
Đảo từ 4 thành 3
Đọc nghịch

Nụ thắm nồng hương
Ấm mơ bước đường
Đò chờ đợi khách
Bạn nhớ xa trường
Thơ thắm hồng bút
Nét thanh sáng gương
Đàn reo họa nhạc
Mộng đẹp yêu thương

Cách đọc 11
Bỏ 1 từ đầu và 1 từ cuối ở mỗi câu
Đảo từ 5 ,6 thành 2, 3
Đọc thuận

Cảnh tình yêu mộng đẹp
Gió thoảng họa đàn reo
Lòng quý  sáng nét thanh
Dạ hoài hồng thơ thắm
Tình lưu xa bạn nhớ
Bóng đẫm đợi đò chờ
Vần thuận bước ấm mơ
Ý lời nồng nụ thắm

Cách đọc 12
Bỏ 1 từ cuối và 1 từ đầu ở mỗi câu
Đảo từ 3,2 thành 6, 5
Đọc nghịch

Nụ nồng lời ý thắm
Ấm bước thuận vần mơ
Đò đợi đẫm bóng chờ
Bạn xa lưu tình nhớ
Thơ hồng hoài dạ thắm
Nét sáng quý lòng thanh
Đàn họa thoảng gió reo
Mộng yêu tình cảnh đẹp
 
Cách đọc 12b
Gồm có 56 chữ
Gọp lại đọc thành bài
Lục bát
Đọc thuận

Thương yêu cảnh đẹp tình vương
Nhạc reo đàn họa thoảng hương mộng lòng
Bút thanh dạ ấm hương nồng
Trường xa dấu thắm nụ hồng gió vương
Bước đường thuận nghịch nhớ thương
Khách lưu đò đợi bóng sương đẫm chờ
Ý lời quý mến bạn thơ
Vần gương sáng nét hoài mơ thắm tình
 
Cách đọc14
Gồm có 56 chữ
Gọp lại đọc thành bài
Lục bát
Đọc nghịch

Vương lời ý thắm nụ hương
Ấm vần thuận nghịch dấu thương đẫm chờ
Khách lưu đò đợi bạn thơ
Nét gương sáng đẹp thoảng mơ hương nồng
Trường xa tình nhớ bóng hồng
Nhạc sương đàn họa thắm lòng dạ vương
Cảnh hoài mến quý yêu thương
Bút thanh tình mộng bước đường gió reo

Saigon/21/7/2011
XB xin chúc vui
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/145nnn.jpg

       Vạc dầu ở kinh thành HUẾ
-----------------------------------------------------------------------
   


Tình yêu xứ HUẾ
Thuyền ai vẫy nhịp giọng ngân nga
Thấp thoáng áo dài bóng thướt tha
Bến nước Hương Giang soi tháp đổ
Chuông chùa Thiên Mụ giọng ngân nga
Tràng Tiền mái đẩy buông câu hát
Vĩ Dạ mái nhì vọng tiếng ca
Trao nón bài thơ lòng đã hẹn
Tình yêu xứ Huế đọng trong ta.

25.7
PN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

b
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

phuong nam 1941 đã viết:
http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/145nnn.jpg

       Vạc dầu ở kinh thành HUẾ
-----------------------------------------------------------------------
   


Tình yêu xứ HUẾ
Thuyền ai vẫy nhịp giọng ngân nga
Thấp thoáng áo dài bóng thướt tha
Bến nước Hương Giang soi tháp đổ
Chuông chùa Thiên Mụ quyện sương sa
Tràng Tiền mái đẩy buông câu hát
Vĩ Dạ mái nhì vọng tiếng ca
Trao nón bài thơ lòng đã hẹn
Tình yêu xứ Huế đọng trong ta.

25.7
PN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

a
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

c
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Binchiu-1.jpg/]img
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối