The Gardener, # 85
Rabindranath Tagore

Who are you, reader, reading my poems a hundred years hence?
I cannot send you one single flower from this wealth of the spring, one single streak of
gold from yonder clouds.
Open your doors and look abroad.
From your blossoming garden gather fragrant memories of the vanished flowers of an
hundred years before.
In the joy of your heart may you feel the living joy that sang one spring morning, sending
its glad voice across a hundred years.

Bản dịch:

Tập thơ Người Làm Vườn - Bài số 85
Người dịch: Trần Thanh Nhân

Độc giả ơi, bạn là ai
Trăm năm sau đọc những bài thơ tôi?
Làm sao gửi tặng xuân ngời
Bông hoa, vạt nắng xa vời chân mây
Mở cửa ra, ngắm đó đây
Từ vườn nở rộ gom đầy hương hoa
Của trăm năm trước đã qua
Mong con tim bạn chan hoà niềm vui
Niềm vui một sáng xuân tươi
Băng qua thế kỷ gửi lời hoan ca