Trang trong tổng số 679 trang (6781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trang sang

Thiên Nga đã viết:
Huynh ơi người ấy vẫn lặng thinh
Vẫn đứng ngoài kia lấp ló rình
Hết giận ,  đợi hồn  thơ  trở lại
Đang  cười rúc rích ...huynh có kinh?

*************************


Kinh hoàng thật đấy nối sao sao
Đọc đi đọc lại thấy thế nào
Buồn cười cứ nối theo Nga nhé
Nghệ huynh “xí hổ”  chẳng dám vào
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Chi

Dám vào thơ nối chứ sao không
Avata đẹp lắm bóng hồng
Nghệ huynh không vào tôi hưởng tất
Hoa thơm cỏ lạ bóng trăng lồng
Có một lời yêu ngỏ muộn màng
Mà thành mong nhớ cháy tâm can
TT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Thiên Nga đã viết:
Huynh ơi người ấy vẫn lặng thinh
Vẫn đứng ngoài kia lấp ló rình
Hết giận ,  đợi hồn  thơ  trở lại
Đang  cười rúc rích ...huynh có kinh?
Trang sang đã viết:
Kinh hoàng thật đấy nối sao sao
Đọc đi đọc lại thấy thế nào
Buồn cười cứ nối theo Nga nhé
Nghệ huynh “xí hổ”  chẳng dám vào
Vào chứ, sợ chi nỏ dám vô?
Chẳng qua là tránh nối thơ...thô
"Có kinh" Nga hỏi huynh đành tránh
Thơ thẩn nhiều khi dễ...hồ đồ!
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Chi

Hồ đồ đèn đỏ báo lão ơi!
Sợ người ta giận gọi ời ời
Đệ  với Ỉn Hồng đang tâm sự
Quên hết nối thơ với lão rồi

Mặc kệ cho lão cứ chơi vơi!
Có một lời yêu ngỏ muộn màng
Mà thành mong nhớ cháy tâm can
TT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trang sang

Bụi Trần" đã viết:
Dám vào thơ nối chứ sao không
Avata đẹp lắm bóng hồng
Nghệ huynh không vào tôi hưởng tất
Hoa thơm cỏ lạ bóng trăng lồng
Lồng ánh trăng hoa Avata
Làm đi làm lại cả buổi chiều
Được bạn khen đẹp lòng phấn khởi
Cám ơn nhiều nhé “bé “ xinh xinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trang sang

Đồ Nghệ đã viết:
Thiên Nga đã viết:
Huynh ơi người ấy vẫn lặng thinh
Vẫn đứng ngoài kia lấp ló rình
Hết giận ,  đợi hồn  thơ  trở lại
Đang  cười rúc rích ...huynh có kinh?


*************************

Kinh hoàng thật đấy nối sao sao
Đọc đi đọc lại thấy thế nào
Buồn cười cứ nối theo Nga nhé
Nghệ huynh “xí hổ”  chẳng dám vào
Vào chứ, sợ chi nỏ dám vô?
Chẳng qua là tránh nối thơ...thô
"Có kinh" Nga hỏi huynh đành tránh
Thơ thẩn nhiều khi dễ...hồ đồ!
Đồ thật đồ giả vẫn là đồ
Rượi thật rượi giả họ vẫn Zô
Tình cảm chân thật quý trọng nhất
Lãng Du “rập rình” ta kéo vô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Kéo vô để họ bắt họ vồ
Thiên Nga ngại lém chẳng dám hô
Du Lãng đang đe mang tớ nướng
ơ hơ!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Trang sang đã viết:
Đồ thật đồ giả vẫn là đồ
Rượu thật rượu giả họ vẫn Zô
Tình cảm chân thật quý trọng nhất
Lãng Du “rập rình” ta kéo

Vô  duyên huynh đã thật vô duyên
Nhiều khi buồn quá hoá huyên thuyên
Từ nay thôi tạm về "hưu" sớm
Chẳng dám nối thơ để tránh phiền!

Bye!
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trang sang

Tránh phiền nhưng chót nghiện thơ
Huynh mà tránh được ngẩn ngơ đêm ngày
Về hưu chi sớm hôm nay
Hai “ông” không nối buồn thay hai “bà”
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Huynh đệ họ đang giận nhau kìa
Chỉ là tam hưu sớm thôi mìa
Thôi thì tớ với Trăng trông quán
Lờ lãi thế nào cùng nhau chia
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 679 trang (6781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] ... ›Trang sau »Trang cuối