Trang trong tổng số 63 trang (630 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thayhuynh50


                                                        
                       Sắc vàng Xê-Un

                         
                         Xê-Un chốn ấy đất Hàn
                         Người dân thưởng ngoạn sắc vàng lá thu
                         Bình minh phủ lớp sương mù
                         Trưa chiều nắng rải hồn thu xuống đường …

                         Nơi nơi khắp phố khắp phường
                         Ngập tràn cảnh đẹp lá vương sắc mầu
                         Thu ơi níu được bao lâu
                         Cho từng đường phố thắm màu lá rơi …?
                
                             
              T.H.H.                                                      
              

                                  
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân


.                          MƯA ƠI!

                        Giọt mưa rả rích thật buồn
                        Chạm vào nỗi nhớ ngọn nguồn sầu dâng
                        Mưa đêm ai đó bâng khuâng
                        Mưa ngày xối xả ướt thâm phận nghèo ...
                        
                                                     T.H.H.


Chào bác Hải Huỳnh. TN xin hoạ vần cùng MƯA ƠI! của Bác:


NẮNG ƠI!

Nắng ơi! Sao sắc nắng buồn
Bao giờ xua cạn lũ nguồn tràn dâng!
Miền trung ơi! Nắng bâng khuâng
Hanh hao nắng cũng trầm luân kiếp nghèo…

                         PTN

.

Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

KIM QUY

thayhuynh50 đã viết:

                                                        
                       Sắc vàng Xê-Un

                         
                         Xê-Un chốn ấy đất Hàn
                         Người dân thưởng ngoạn sắc vàng lá thu
                         Bình minh phủ lớp sương mù
                         Trưa chiều nắng rải hồn thu xuống đường …

                         Nơi nơi khắp phố khắp phường
                         Ngập tràn cảnh đẹp lá vương sắc mầu
                         Thu ơi níu được bao lâu
                         Cho từng đường phố thắm màu lá rơi …?
                
                             
              T.H.H.                                                      
              

Màu sắc Hà Thành


Sắc vàng đâu chỉ Sê Un
Hà Thành thu đến lá ùn bay qua
Lả lơi trên mặt phố nhà
Vàng ươm màu nắng chiều tà hoàng hôn

              Kim Quy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 63 trang (630 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối