Nhân ngày 8 tháng 3, Hà Đôn thân chúc các bạn thơ nữ sức khỏe, tre đẹp và hạnh phúc. Xin tặng các bạn chút quà Xuân:

VĨNH HẰNG XUÂN

Xuân đến rồi xuân qua
Tháng ngày trôi mê mải
Em rực rỡ  đương thì
Vĩnh hằng Xuân ở lại

HÀ ĐÔN