Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Kí ức

Bản dịch 1:
Cầm ngang ngọn giáo mấy thu
Ba quân hổ báo át ngưu tung hoành
Thân trai vướng nợ công danh
Vũ Hầu nhắc đến chạnh lòng người trai.

Bản dịch 2:
Cầm ngang ngọn giáo mấy thu
Ba quân tựa hổ át ngưu rực trời
Công danh nam tử nợ đời
Thẹn tai khi có người khơi Vũ Hầu
Đời thực không như mộng
Luôn đầy rẫy bất công
Hơn nhau ở tấm lòng
Cùng vẽ nên cuộc sống
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nangxuan

Bạn nên post nguyên bản phiên âm Hán Việt kèm theo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]