Đông dạ sầu oán thán cố tri xưa
Sao nghĩa tri ân vô tình quên lãng
Gặp thuyền loan theo dòng xuôi bỏ bến
Bến buồn thương hoang vắng đìu hiu.
            AHS.
Nói bằng trái tim mình