Alo ba về nhé!
Đường thì đông và xa,
Con và mẹ mòn mỏi,
Đợi ba ăn cơm nhà.

Alo ba về nhé!
Uống nhiều rồi ba nha,
Vậy mà lời đáp lại,
Một – hai - ba vô ra.

Alo xe cấp cứu!!!
Có tai nạn gần ga,
Ba nằm kia đổ máu,
Nước mắt con oà ra.

Alo con mua hoa,
Đặt bên thềm huyệt đá.
Ba của con ở đó,
Mà niềm vui đi xa