Trang trong tổng số 7 trang (64 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như

Chúng sinh Phật có khác gì,
Một mê một tỉnh khác vì thế thôi.
Lời kia ý để cho đời,
Cùng là nhắn gửi cho người hữu duyên.

Ánh Như
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh NhưMừng Xuân Di Lạc Nguyễn Ánh Như - Hoa Yên Tử
thân chúc quí bằng hữu Phật Tử gần xa một năm an lạc hạnh phúc.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như
Diệu Hữu

Đây cõi trần ai
Phù vân khứ lai
Chân không diệu hữu
Ai tìm miệt mài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

@ Nghiêm Diệu Dung thân mến !

Vô Thương rất xúc động và cẩm ơn Diệu Dung đã nhớ đến và chúc mừng sinh nhật Vô Thường.


Vui là chốc lát kẻo mà,
Mai xin chỉ một cánh hoa vô thường,
Mỗi ngày một chút yêu thương,
Xin gieo nghiệp phúc trên đường ta đi,
...
Mong Diệu Dung luôn khoẻ vui.

                            ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]