Đăng ngày 30/09/2020 23:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/10/2020 08:26, số lượt xem: 83

Xin được nói lời vĩnh biệt
Một người anh hùng phi công
Bắn rơi ‘‘con ma’’ ‘‘thần sấm’’ (*)
Danh hiệu ‘‘Ách’’ thật oai phong (**)

Bác Bảy lái Mic 17
Bắn rơi 7 chiếc máy bay
Phong anh hùng năm 67
Số 7 thật kì diệu thay

Người con Lai Vung, Đồng Tháp
Về hưu lại làm nông dân
Chân trần lội sông đánh cá
Gần gũi chất phác vô ngần

Yên nghỉ
trong lòng đất mẹ
Tên tuổi sử sách lưu danh
Anh hùng nông dân thứ thiệt
Cưỡi Míc
bay lượn trời xanh.

Tĩnh Gia ngày 23/9/2019

(*) “Thần sấm” là loại máy bay tiêm kích F-105. “Con ma” là máy bay tiêm kích Mỹ F-4 Phantom-II.
(**) Hạng ách (ace) là danh hiệu cho các phi công quân sự bắn hạ được từ 5 máy bay của đối phương trở lên.