Chưa có đánh giá nào
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/11/2019 08:21, số lượt xem: 214

Tâm không nâng chén trà huyền
vị ngon từ độ uyên nguyên tìm về
trà xanh màu khói tỉnh mê
len vào trần thế lê thê dặm dài.
Một chung dừng lại tháng ngày
một chung trở gót phong đài thong dong
một chung nhô nhấp trên dòng
hai bờ diệu hữu chơn không vẫy chào.