Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 01/10/2019 23:06, số lượt xem: 367

Chấp tay
lạy Phật hỏi rằng
Cỏ tơ vướng vít biết đằng nào trông.
Phật cười
lên đỉnh chơn không
Trán vương tơ bạc cỏ hồng ôm chân.