Nhạc phẩm cùng tên:  Nét đẹp mùa thu Hà Nội
Thơ: Vũ Trí Viễn
Âm nhạc: Lâm Minh Đức