Vũ Trí Viễn_Ninh Bình: Tên khai sinh là Vũ Trí Viễn, sinh ngày 5/8/1951 tại làng Đồng Hội, xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, cư trú tại Hà Nội; còn có các bút danh khác nữa là: Chí Viễn, Trí Viễn, Vũ Đồng Hội, Đồng Hội và Vien VU Chi; nguyên là chuyên viên cao cấp, Ban Dân vận TW; nhà báo đã công tác tại Tạp chí Dân vận(Trưởng phòng Website), và Trang Thông tin điện tử tổng hợp TW Hội NCT Việt Nam(UV Thường trực); giáo viên Toán(Ths), Tin học(CN) đã công tác trong ngành giáo dục các tỉnh Sơn La, Hoà Bình.