Ở đó tuổi thơ phí phao
chạy rong trên đường phố
để được vài đồng xu
và lục tìm đống rác

Ở đó tuổi thơ phí phao
vất vưởng chạy
ngày hằng ngày
giờ hằng giờ
của cuộc sống lang thang.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)