Đêm
chẳng bao giờ tối đen
bằng những cơn ác mộng
Hãy đánh thức mình khỏi những cơn sợ lớn
Và những nỗi khiếp hãi ngày xưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)