Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 19/01/2021 01:13

Vườn mơ nắng hạ đã vào mùa
Cũng dịp nơi cành bưởi hết chua
Bụi nhãn tưng bừng ve hợp tấu
Lùm chanh rộn rã sáo bông đùa
Trên nguồn vải ngọt chờ em bán
Dưới bể cam sành đợi khách mua
Mỏi mắt sầu riêng tình vẫn đượm
Nồng hương tố nữ gió thơm lùa!