Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2014 23:09, số lượt xem: 220

Mai vàng thắm đượm ươm sầu nhớ
Hạt nắng lưa thưa gọi mong chờ
Bức vẽ nhành sen còn mọng ước
Lay hồn ẩn sĩ hoạ vần thơ...