Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/10/2014 11:56, số lượt xem: 284

Cuối buổi trời mưa lạnh mái đầu
Tay cầm cọc số hỏi vài câu
Mời chào giúp đỡ dăm đôi vé
Cảm tạ lòng vui hết nỗi sầu...