Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2014 22:04, số lượt xem: 256

Đời sao lắm đứa giả nhân lầm
Sói lẫn cừu nai cũng nhận nhầm
Ngó ngược đằng sau nhiều đứa hiểm
Xuôi nhìn phía trước khối thằng thâm
Người đen dạ chứa hoà lương thiện
Kẻ trắng lòng ngoài quyện ác tâm
Cuộc sống bao bề cân nhắc vậy
Đành thôi cứ phải né âm thầm...