Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2014 23:45, số lượt xem: 241

Trăng chìm mặt nước ánh lung linh
Lấy tay hớt nhẹ ánh trăng tình
Ngờ đâu trăng tròn tình lại khuyết
Chờ mãi tình khuyết lại thêm tình...
----------------------
Trăng bán người mua đã có chưa?
Trăng tàn ngả bóng lựa người mua,
Bóng tỏ người sầu ngồi đợi mãi
Trăng tròn lại khuyết đã bao mùa