Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2014 09:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tiêu Long vào 17/05/2014 09:57, số lượt xem: 276

Nhộn nhịp kinh thành Huế cố đô
Nam Giao đàn xã gần kinh đô
Nổi danh Thiên Mụ song Từ Hiếu
Chùa cổ thăng trầm nắng gió mưa

Thông reo đồi núi trời xanh ngát
Suối nhỏ trong veo cảnh mặc trầm
Qua cổng tam quan nơi cửa Phật
Tâm hồn thanh tịnh chốn thiền môn

Bán nguyệt trong veo phản bóng hình
Cá bơi lượn sóng gợn lăn tăn
Rêu phong cổ kính nét nghiêm nghị
Tranh tựa thuỷ mạc đỗi hữu tình

Từ Hiếu cưu mang về với trời
Người người an nghỉ giấc thiên thu
Triều Nguyễn vong hồn nay còn thức,
Độc nhất vô nhị nơi cố đô

Sắc phong: “Sắc tứ Từ Hiếu Tự”
Thờ cúng Tả Quân thời Gia Long
Oan sai khổ hạnh biết kêu ai
Minh oan Thiệu Trị  ngàn đời lưu...