Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2014 13:12, số lượt xem: 303

Cầm ca tấu vọng lãng quên hồn
Nhẹ bổng thăng trầm ngõ cuối thôn
Lặng lẽ mình ai rồi ẩn chốn
Thờ ơ kẻ vắng lặn bên cồn
Cung đàn khảy tiếp hòa vui nhộn
Nhạc trỗi ưu phiền bỏ hết hôn
Phảng lại hương tình sao lẫn trốn
Hồng nhan mộng ải trống canh dồn