Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2014 23:04, số lượt xem: 272

Rượu đầy một chén luận thi nhân
Tương ngộ nơi này hữu nghị thân
Một cõi phiêu bồng vui tri kỷ
Góc trời du lãng hỷ trùng ân
Thuyền đưa kẻ ngóng từ phương Bắc
Sóng đẩy mong người tận hướng Nam
Ngất ngưởng mây trời say tuý luý
Hàn huyên sớm tối vẫn không màng...