Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2014 23:47, số lượt xem: 247

Thực ảo vô biên tâm bất biến
Đắc độ tâm can bất dạ sầu