Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2014 10:56, số lượt xem: 269

Xa nhau bao ngày, bao nhung nhớ
Ngóng ngóng trông trông đến dại khờ
Lắm lúc buồn không, mong nhớ ngó
Mong mong sáng sáng lại đến giờ...