Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2014 11:21, số lượt xem: 351

Sinh thời bé bỏng ngây thơ
Sao nở thiêu đốt tuổi thơ thế này
Con nào có chi tội đây?
Mang nặng đẻ đau lặng hay đứng nhìn!

Mẹ ơi.... hai chữ ân tình....
Chữ hiếu chưa báo chữ tình chưa hay,
Oán ai sao nở... ra tay
Mong manh thân xác mẹ dại bỏ con?

Hổ dữ chưa ăn thịt con
Dại tình... máu mủ ruột non đứt nhừ
Giận thay có mắt như mù
Tình yêu mù quáng sao thù lên con?

hoạ bài này khi đọc báo thấy người mẹ vì tình mà đốt con mình... quá nhẫn tâm...