Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2014 14:09, số lượt xem: 370

Khổ thân kiếp này quá truân chuyên
Mong mỏi kiếp sau được bình yên
Đau đớn buông tay không từ biệt
Cửa tiên trước mặt lại không tên

Trần giang thế tục sầu bi ai
Viễn cảnh xa xăm tựa bồng lai
Luân hồi chuyển kiếp ngoài mong đợi
Nhân quả báo ứng không thoát ai...