Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2014 13:10, số lượt xem: 233

Lắm chuyện vui buồn đâu cũng đó
Sao đời khổ cực âu mà bỏ
Vai gầy mỏi mệt thấm sầu lo
Xác mỏng thân tàn đau nỗi khó
Tóc bạc già nua dạ buốt rầu
Lưng khòm gánh nặng sâu lòng khổ
Bên mình một kiếp lẫn phù du
Nghiệp trả cho trời mau lại rõ...
----------------
Lắm chuyện vui buồn đó cũng đâu
Sao đời khổ cực bỏ mà âu
Vai gầy mỏi mệt lo sầu thấm
Xác mỏng thân tàn khó nỗi đau
Tóc bạc già nua rầu buốt dạ
Lưng khòm gánh nặng khổ lòng sâu
Bên mình một kiếp phù du lẫn
Nghiệp trả cho trời rõ lại mau...