Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2014 19:00, số lượt xem: 267

Cỏ dại ven lối nhỏ
Tình dại mãi theo sau
Vô tình hay vô thức
Cắm cúi bước qua mau

Giật lùi sau tiếp bước
Muộn màng nói yêu thương
Ngược dòng đem thương nhớ
Hay tình mãi đau đau...