Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2014 16:13, số lượt xem: 252

Đứng giữa muôn trùng mới thấy hoa
Mẫu đơn khoe sắc tịch dương tà
Ngao du sơn thuỷ chốn nơi ấy
Nghiêng bút họa thơ bướm la đà...