Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2014 22:23, số lượt xem: 239

Một chữ mê sao lắm não nề
U sầu tình khuất bóng phu thê
Đành rằng dạ lắm tê tái
Biệt ly xa cách chữ thề ai quên...