Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2014 22:26, số lượt xem: 231

Thiên Đàng rộng lối thưa người qua
Tâm can gian ác trời không tha
Phúc đức không tạo dạ xoa bắt
Sống đời gian dối người hoá ma

Địa Ngục không lối lắm kẻ đến
Tâm địa hung ác chớ kêu oan
Ngọn hoả ngục cháy tàn thân xác
Kiếp luân hồi bao kẻ khóc than...