Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/10/2014 11:55, số lượt xem: 248

Chợt nghĩ năm nào gửi chút thương
Còn đâu ngõ nhỏ lại chung đường
Ngày qua ngóng đợi từng cơn gió
Tháng đến mong chờ bụi vấn vương
Nhớ mãi thân gầy hoa lá nở
Thầm yêu gót nhỏ nụ vô thường
Nay người cất bước về bên ấy
Bỏ mặt ai kia ngó dặm trường...