Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2014 14:51, số lượt xem: 225

Bụi phủ trần gian gió cuộn bay
Hưng phồn một cõi tựa nồng say
Mưa rào nước chảy gieo mầm sống
Cỏ mọc um tùm tự thắm hay
Khắc khoải chim chiều ai oán hận
Sao lòng mỏi mệt thấu đông thay
Hoa tàn rụng cả lay hồn đấy
Khuất bóng hồng lâu thuở ấy này

Phỏng tác bài
KIM CỐC VIÊN

Phồn hoa sự tán trục hương trần,
Lưu thuỷ vô tình thảo tự xuân.
Nhật mộ đông phong oán đề điểu,
Lạc hoa do tự truỵ lâu nhân.

Đỗ Mục