Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2014 14:11, số lượt xem: 248

Mai nở xuân sang hoa đào hát
Gió hát vi vu nắng phai màu
Gió mang hương hoa từ xứ lạ
Tìm đến nơi đây phép nhiệm màu

Con phố nhỏ gật chào khẽ nói
Cung đường xưa in dấu chân ai
Mong chờ dĩ vãng chung một lối
Ai bước ai đi bụi hồng dắt ai?