Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2014 15:05, số lượt xem: 239

Giận giận hờn hờn giận đôi điều
Ghét ghét thương thương ghét bao nhiêu?
Sầu sầu nhớ nhớ lắm mơ mộng
Yêu yêu đắng đắng tình liêu xiêu...