Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2014 14:24, số lượt xem: 335

Tình ca muôn thuở hào hùng,
Trang thơ đề cử anh hùng phương xa,
Bảng vàng hai chữ nguy nga
Trạng Nguyên đã đổ nước nhà thêm vui,

Trai hào kiệt gái thuyền quyên,
Lời thề hẹn ước nên duyên vợ chồng
Bao năm xa cách đôi dòng,
Nàng còn giữ ý, đợi mong về chàng?

Mượn thơ ngỏ ý hỏi nàng,
Lời thề năm ấy nàng còn nhớ chăng?
Tình này thiếp đã trao chàng,
Mong chàng vẫn nhớ lời vàng năm xưa.

Phu thê thiếp đã nguyện cùng,
Chờ chàng, thiếp đã không cùng se duyên,
Một lòng thiếp vẫn y nguyên,
Cho dù đánh đổi quyên sinh thân mình,

Thơ kia thắm đậm nét tình
Mượn tình thả ý cho mình nên duyên
Lấy thơ bắt mối se duyên
Se duyên kết phận thành duyên vợ chồng...